Як покращити злагодженість колективу: сім стратегій об’єднання ваших співробітників

176
9 хв.

В сучасному світі, де бізнес-середовище постійно змінюється і конкуренція на ринку стає все жорсткішою, важливість соціальної координації співробітників є дуже актуальною для успіху компанії. На перший погляд, може здатися, що індивідуальні навички та кваліфікація працівників є основними факторами успіху. Однак, наукові дослідження та практичний досвід підтверджують, що гармонія в колективі має безперечний вплив на результативність компанії.

Прикладом, який би довів важливість синергії в колективі, може слугувати дослідження, опубліковане в "Journal of Applied Psychology,". Воно підкреслює, що команди, де панує атмосфера співпраці та взаєморозуміння, досягають кращих результатів у вирішенні складних завдань.

Крім того, компанії, які ставлять акцент на створення позитивного робочого середовища та розвиток командного духу, здатні привертати та утримувати висококваліфікованих спеціалістів, забезпечуючи стабільність і зростання бізнесу.

В даній статті ми навели сім стратегій будівництва гармонії в колективі, а також навели конкретні приклади компаній, де соціальна координація співробітників призвела до успіху.

Сім стратегій, які допоможуть об’єднати колектив

Залучити та утримати колектив на вищому рівні ефективності та гармонії можливо завдяки впровадженню конкретних стратегій. Ось сім ключових стратегій, які допоможуть вам у цьому.

Розвиток взаєморозуміння та довіри

Спершу чим будувати дружній колектив, варто зробити акцент на розвиток взаєморозуміння та довіри між співробітниками. Для цього керівництву компанії варто проводити регулярні зустрічі, де співробітники мають можливість ділитися своїми думками, обговорювати проблеми та шукати спільні рішення. Прикладом може бути щотижневі збори команди, де кожен співробітник має можливість висловити свої погляди та ідеї. Такі зустрічі сприяють покращенню комунікації та створенню атмосфери взаємного розуміння.

Соціальна гармонія в колективі може бути досягнута через розуміння та оптимізацію групової динаміки - комплексного процесу взаємодії та еволюції внутрішніх відносин у групі людей, який виникає внаслідок спільної діяльності та взаємодії членів групи. Цей процес вивчається в рамках соціальної психології, соціології та інших соціальних наук і важливий для розуміння того, як групи функціонують та досягають своїх цілей. Нижче також наведено декілька методів з групової динаміки. 

Важливо враховувати, що це процес, який розвивається з часом і вимагає від учасників різноманітних зусиль.

Закріплення загальних цілей і цінностей

Для соціальної координації всіх співробітників потрібно мати спільну візію та цінності. Для цього необхідно розробити документ, який визначає місію, цілі та основні принципи організації. Наприклад, це може бути «Кодекс корпоративної культури»:

 • Цінності компанії: Це опис основних цінностей, які визначаються компанією і які слід дотримуватися всіма співробітниками. Наприклад, це може бути відданість інноваціям, клієнтозоровість, чесність тощо.
 • Етика і правила поведінки: Цей розділ визначає загальні правила поведінки в компанії, включаючи моральні стандарти, які слід дотримуватися при взаємодії з колегами, клієнтами і конкурентами.
 • Диверсифікація і інклюзивність: Кодекс може містити зобов'язання щодо рівності та включення різних груп співробітників, а також запобігання дискримінації і булінгу.
 • Комунікація та співпраця: Кодекс може визначати важливість відкритої та ефективної комунікації в організації і підкреслювати значення співпраці та колективної роботи.
 • Відповідальність і ділова етика: Кодекс може містити вимоги щодо дотримання законів і стандартів ділової етики, а також відповідального ведення бізнесу.
 • Збереження середовища: У випадку компаній, які приділяють увагу сталому розвитку, кодекс може містити положення щодо відповідального відношення до довкілля та збереження ресурсів.
 • Соціальна відповідальність: Деякі компанії включають в кодекс вимоги щодо спонсорства благодійних програм, волонтерства та інших форм соціальної відповідальності.

Варто ознайомити співробітників з цим документом і показати, що вони причетні до компанії, яка діє відповідно до спільних цінностей. Така стратегія сприяє формуванню єдиної команди, що діє на одному фронті.

Розвиток комунікаційних навичок

Ненасильницька комунікація є важливою складовою злагодженості в колективі, і вона сприяє покращенню спілкування між співробітниками. Основні принципи ненасильницької комунікації включають:

 • Слухайте уважно: Приділяйте час і увагу співробітникам, щоб розуміти їхні точки зору і почуття.
 • Спілкуйтеся відверто і ввічливо: Виразіть свої думки і почуття без агресії або образливості.
 • Поставте запитання: Запитуйте, щоб краще розуміти позицію і потреби інших.
 • Діліться своїми почуттями: Виражайте свої емоції і почуття відкрито, але без обвинувачень.
 • Розв'язання конфліктів: Прагніть до знаходження рішень, які враховують потреби всіх сторін.
 • Будьте толерантними до різниці у поглядах: Пам'ятайте, що різноманітність точок зору може бути корисною для роботи над завданнями та прийняття рішень.
 • Визнавайте успіхи: Підкреслюйте та визнавайте позитивні досягнення та спільну працездатність.

Ненасильницька комунікація сприяє покращенню взаємин в колективі, збереженню гармонії та підвищенню злагодженості, сприяючи спільній роботі та досягненню спільних цілей.

Якщо конфлікти у колективі трапляються часто, то рекомендуємо вам ознайомитися зі статтею, яка допоможе зрозуміти їх причину та покращити стосунки між колегами.

Визнання та заохочення

Метод мотивації та винагород дозволяє використовувати наукові принципи, що допомагає стимулювати продуктивність та підвищувати задоволеність роботою.

Заохочення та визнання досягнень співробітників є важливою частиною формування гармонії взаємодії, де кожен працівник почуватиметься важливим. Потрібно встановити систему винагород за досягнення цілей, які будуть стимулом для співробітників розвивати свої навички. Наприклад, щоквартальні премії або подяки стимулюють бажання працювати разом на спільний успіх.

Створення можливостей для розвитку

Компанія повинна надавати можливості для розвитку кар'єри співробітників всередині організації. Це може включати програми навчання, менторство тощо. Наприклад, якщо співробітник бачить, що він може розвиватися у компанії та підіймати рівень кваліфікації, він буде більш зацікавлений у спільному успіху колективу.

Спільні проєкти та завдання

Метод спільної роботи (колаборація): вивчення показує, що коли співробітники працюють разом над спільною задачею, це сприяє вирішенню складних завдань та стимулює креативність.

Залучення співробітників до спільних проєктів створює відчуття приналежності до команди. Наприклад, можна організувати командний проєкт, де різні члени колективу мають різні ролі та відповідальності, і повинні працювати разом для досягнення спільної мети. 

Формування позитивної корпоративної культури

Остання, але не менш важлива стратегія - створення позитивної корпоративної культури, де цінується різноманіття, відкритість, інновації та підтримка співробітників. Вона повинна підтримувати злагоду та позитивні вза’ємостосунки. Наприклад, проведення корпоративних заходів, які об'єднують співробітників поза робочим середовищем, сприяє формуванню єдності в команді.

Приклади, коли синергія співробітників допомогла створити успішний бізнес

Zappos: компанія зі споживчої сфери відома своєю культурою та підходом до соціальної координації. Вони активно сприяють взаємодії між співробітниками та розвитку стосунків, а також надають можливість співробітникам виражати свої ідеї та ініціативи, що сприяє творчому розвитку компанії.

В компанії Valve Corporation, яка розробляє відеоігри та платформу Steam немає штатних менеджерів або ієрархії. Співробітники самостійно обирають проєкти, над якими вони хочуть працювати. Це створює атмосферу відкритості і сприяє вільній соціальній координації між командами.

Semco Partners - бразильська компанія, яка славиться своєю незвичайною корпоративною культурою, що підтримує гармонію всередині колективу. Вони впроваджують системи самоорганізації та приймають рішення демократичним шляхом.

У підсумку, злагодженість колективу є фундаментом успіху компанії, оскільки вона стимулює продуктивність, інноваційність та ефективну комунікацію. Працюючи разом як єдина команда, співробітники досягають глобальних цілей і забезпечують стабільний розвиток підприємства в сучасному конкурентному світі.

Висновок

На шляху до успіху кожної компанії стоїть одне важливе завдання - забезпечити соціальну координацію співробітників та внутрішню гармонію колективу. Як показує дослідження «Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams» відомого фахівця Даніель Р. Ільген, ця гармонія має безпосередній вплив на ефективність та продуктивність колективу.

Дослідження підтверджують, що компанії, де співробітники працюють у сприятливій атмосфері і мають гармонійні стосунки, досягають кращих результатів. Коли колектив є єдиною командою, що працює разом над спільними цілями, він стає більш мотивованим та здатним до досягнення високих показників продуктивності.

Спроби покращити дружність колективу є важливим кроком для будь-якої компанії, оскільки це допомагає зменшити конфлікти, підвищити рівень задоволеності співробітників роботою і зробити команду більш сприйнятливою до нововведень і змін.

У нашій статті ми розглянули сім стратегій об’єднання співробітників, які сприяють покращенню синергії в колективі. Використання цих стратегій стане ключовим кроком для досягнення успіху в вашій компанії, забезпечуючи єдність всієї команди. Проте всі зусилля щодо покращення групової динаміки будуть малоефективними, якщо у співробітників будуть індивідуально психологічні проблеми. З індивідуальними проблемами допоможе особиста робота з психологом чи психотерапевтом, а підібрати психотерапевта у разі, якщо вашим колегам потрібно покращити ментальний стан для підвищення продуктивності праці, допоможе сервіс підбору психолога.

22 листопада 2023
5 / 5 (2 голоса)